FANDOM


Nota sędziowska - liczba punktów otrzymanych od sędziego za skok. W konkursie skoki ocenia piątka sędziów. Za skok można dostać 0-20 punktów. Przy ocenianiu bierze się pod uwagę wybicie, lot, lądowanie oraz odjazd do linii, która oznacza końcowy punkt sędziowania. Za idealny skok dostaje się notę 20. Sędziowie mogą odejmować punkty za wiele rzeczy m.in. poprawianie sylwetki w locie, brak wylądowania telemarkiem, krawędziowanie nart przy odjeździe. Nota ta razem z notą za odległość daje ilość punktów, jaką otrzyma zawodnik.